Now showing items 1-9 of 9

 • Bodové odporové svařování 

  Kosinka, Jakub
  Tato práce popisuje princip bodového odporového svařování a stanovuje parametry, na kterých kvalita svarové čočky závisí. Dále srovnává makrostrukturu a mechanické vlastnosti bodových svarů zhotovených měkkým a tvrdým ...
 • Mikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnice 

  Havlík, Petr
  Navařování opotřebených jeřábových drah jako renovační technologie se dá provést několika možnými způsoby, ať už ručně obalovanou elektrodou, plněnou elektrodou nebo automatem pod tavidlem. Výsledné mechanické vlastnosti ...
 • Optimalizace parametrů plazmového řezání. 

  Vacula, Jakub
  VACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství ...
 • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

  Nejedlý, Tomáš
  Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
 • Porovnání tepelného ovlivnění u TIG metody 

  Pavlas, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá obloukovým svařováním korozivzdorných ocelí svařovací metodou TIG. Porovnává vliv pulzního a stejnosměrného proudu na svařovanou součást. Úvodem práce se rozebírá vliv obloukového ...
 • Postup opravy beranu lisu 

  Švarc, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá postupem opravy prasklého beranu lisu – strojní součásti vyrobené odléváním z šedé litiny. Beran je součástí opravovaného tvářecího lisu LET 160. Předložená práce obsahuje přehled a rozbor technologií ...
 • Studium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laserem 

  Králík, Petr
  Práce se zabývá zkoumáním řezných vad při řezání konstrukční oceli tloušťky 15 mm na pevnolátkovém laseru firmy Bystronic s důrazem na jev nazvaný široký řez, který má za důsledek řádové rozšíření řezné spáry a výrazné ...
 • Studium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru 

  Holub, Matyáš
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru. Pro experiment byla vybrána běžná ocel DC01 a korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 (1.4301) s různými tloušťkami. Svařovací parametry ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...