Now showing items 1-20 of 22

 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • Chyby a nejistoty při měření teploty 

  Jirmásek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřená na zdroje nejistot při měření teplot a jejich vyjadřo-vání. Je zde základní popis teploty jakožto fyzikální veličiny a její stupnice. V práci jsou popsány některé druhy teploměrů, se zaměřením ...
 • Dynamické vlastnosti teploměrů 

  Tomšej, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření teploty. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé metody, včetně principů, na kterých jsou založeny. Jsou zde uvedeny vhodnosti jednotlivých metod, včetně vlastností ...
 • IR teploměr 

  Fridrichová, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast bezkontaktního měření teploty, navrhnutí a sestrojení bezkontaktního IR teploměru. Práce se zabývá fyzikálními veličinami a zákony IR záření, metodami a druhy detektorů, které se ...
 • IR teploměr 

  Kobza, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty pomocí bezkontaktního teploměru. Práce pojednává o fyzikálních poznatcích, metodách a detektorech pro bezkontaktní měření měření teploty. Vybrán je pak vhodný detektor, ...
 • IR teploměr 

  Šolc, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty. Práce pojednává o fyzikálních poznatcích, detektorech a metodách bezkontaktního měření teploty. Praktickou částí je systémový návrh, ve kterém byl ...
 • Kalibrace snímačů teplot 

  Záboj, Jakub
  V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...
 • Komparativní studie měření teploty těla různými technologiemi 

  Vaněk, Ondřej
  Cílem této práce je srovnání kvality měření teploty těla různými kontaktními teploměry z pohledu přesnosti a praktičnosti. Teoretická část práce zahrnuje prostudování tématiky, seznámení se situací ve Fakultní nemocnici ...
 • Laboratorní ohřev vysokonapěťových kabelů 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi laboratorního ohřevu vysokonapěťových kabelů. První část práce je vyhrazena pro popis tepla, jako fyzikálního jevu a veličin s teplem spojených. Druhá část se zabývá možnostmi měření teploty ...
 • Měření teploty 

  Brzobohatý, Lukáš
  ABSTRAKT Brzobohatý Lukáš: Měření teploty. Práce předkládá ucelený přehled o měření jedné ze základních stavových veličin určujících stav hmoty - teploty. Zabývá se vývojem teplotních stupnic, jednotek a měřícími přístroji. ...
 • Měření teploty pomocí mikrokontroléru 

  Harčár, František
  Práce popisuje možnosti využití levných mikrokontrolérů k měření teploty. Navržený modul je vhodný jak pro laboratorní výuku, tak i pro využití v automatizaci. Po stručném úvodu je vysvětlen obecně pojem „měření“ a zmíněna ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

  Heralecký, Lukáš
  Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...
 • Modernizace klimatizační komory 

  Pagáč, Radek
  Cílem této práce je modernizace řídící jednotky klimatizační komory. Původní zastaralá klimatizační jednotka bude nahrazena novou, mikrokontrolérem řízenou řídící jednotkou, pomocí které bude možné zobrazovat aktuální a ...
 • Modul pro monitorování teploty 

  Martínek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, ...
 • Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel 

  Macháčková, Petra
  Práce se zabývá návrhem měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel. Rozebírá různé varianty teplotních čidel a jejich umístění v měřícím okruhu. Dále obsahuje ukázkový software pro řízení a zpracování naměřených dat na ...
 • Programovatelný časový spínač konfigurovatelný přes USB 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním mikrokontroleru AVR, který komunikuje s číslicovým teploměrem Dallas, dále s fotorezistorem a obvodem RTC. Pomocí čidel a relé umožňuje spínání různých ...
 • Přesnost měření teploty těla infračervenými technologiemi 

  Mezera, Jiří
  Tato práce se zabývá měřením teploty lidského těla pomocí infračervených teploměrů. Literární rešerše se věnuje popisu teploty lidského těla, způsobům jejího měření a druhům teploměrů. Dále teoretická část pojednává o ...
 • Přesnost měření v kontextu historie 

  Jemelíková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot ...
 • Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá termodiagnostikou v průmyslové praxi, která je v dnešní době značně důležitá pro posuzování technického stavu objektu na základě teploty. Obsahuje přehled metod dotykového, bezdotykového měření ...