Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukční návrh výměníku tepla 

  Nováček, Filip
  Cílem této bakalářské práce je provést řešení výměníku tepla, který bude součástí kogeneračního systému bioplynové stanice. Tato práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá pouze známými průmyslovými typy ...
 • Průmyslové chladicí systémy 

  Doležal, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem chlazení ledové plochy zimního stadionu. Návrh systému chlazení vychází z fyzikální podstaty, naměřených dat a postřehů z praxe. Výsledkem práce je návrh systému chlazení s co nejvyšším ...
 • Systémy vytápění a chlazení v polyfunkčním domu 

  Fuksa, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a chlazení polyfunkčního domu. Objekt je funkčně rozdělen na část obchodů, administrativy a bytových jednotek. V práci jsou popsány různé možnosti chlazení a základní typy a funkce ...
 • Teplonosné látky otopných soustav 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem diplomové práce jsou teplonosné látky otopných soustav. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika teplonosných látek. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...
 • Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky 

  Umýsa, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá popisem teplovodních otopných soustav s využitím solárních prvků. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce jsou popsány druhy teplovodních otopných soustav a jejich ...
 • Ztráty v potrubích centrálního zásobování teplem 

  Stupka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými ztrátami v potrubích centrálního zásobování teplem. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů izolování, druhů a uložení rozvodných sítí. Následně byl popsán zadaný úsek teplárenské ...