Now showing items 1-11 of 11

 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Smolinský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. V úvodní části práce je proveden základní tepelný výpočet a návrh uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch. ...
 • Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C 

  Martinek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem fluidního kotle na biomasu s cirkulující fluidní vrstvou. V úvodu jsou stručně teoreticky představeny fluidní kotle a vysvětleno co je biomasa. Dále je stechiometrický ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Zaidullina, Liliia
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. Tato práce se soustředí na tři hlavní cíle. Prvním cílem je popsat kotel na odpadní teplo, jeho základní ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Loukota, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou (HRSG). V úvodní části práce je proveden popis a rozdělení spalinových kotlů, tepelný výpočet, návrh jednotlivých ...
 • Plynový kotel na spalování vysokopecního a koksárenského plynu o výkonu 220 t/h 

  Flodr, Jan
  Pro zadané parametry páry a napájecí vody je vytvořen tepelný a rozměrový návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu se stabilizací 10 % zemním plynem, který respektuje požadavek na vysokou účinnost.
 • Projekční návrh ohříváku topné vody 

  Zdražil, Pavel
  Tato práce zpracovává projekční návrh ohříváku topné vody. V práci je proveden tepelný, hydraulický i základní pevnostní výpočet. Z výsledků daných výpočtů je zpracován návrh výměníku, který byl následně vymodelován a ...
 • Projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici 200 MW 

  Vašíček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici o celkovém výkonu 200 MW. Cílem práce je koncepční návrh výměníkové stanice, tepelný a hydraulický návrh jednotlivých ohříváků a ...
 • Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu 

  Táfl, Josef
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce ...
 • Vytápění a větrání výstavních prostor 

  Klus, Lukáš
  Bakalářská práce řeší vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektu, který bude sloužit pro vystavování a prodej koupelen a jejich vybavení. Teoretická část se věnuje tématu podlahového vytápění. Výpočtová část obsahuje ...
 • Vytápění výstavních prostor 

  Ženíšek, Pavel
  Bakalářská práce řeší vytápění výstavního prostoru a přípravu teplé vody. Objekt bude vytápěn deskovými tělesy, konvektory a podlahovým vytápěním. Jako zdroj tepla je použité tepelné čerpadlo. Teplá voda je připravována v ...
 • Změna palivové základny uhelného kotle 

  Přikryl, Josef
  Diplomová práce obsahuje výpočty plynofikace uhelného kotle. V první části jsou uvedeny stechiometrické výpočty, výpočty tepelné bilance a výpočet spalovací komory. Následují výpočty jednotlivých teplosměnných ploch zakončené ...