Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizovaný měřící systém teploty 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s principy měření meteorologických veličin. Dle získaných poznatků je navržen systém pro automatické měření teploty (případně jiných klimatických veličin) prostřednictvím ...
 • Elektronický teploměr 

  Kostka, Vladislav
  Tato bakalářská práce pojednává o způsobech měření teploty. Rozebírá jednotlivé metody a čidla a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále je zde uvedeno zapojení regulátoru teploty, který je řízen mikroprocesorem ATMEL.
 • Meteorologická stanice se vzdáleným přístupem 

  Svoboda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, přenosem měřených dat pres internet a jejich zobrazování na webové stránce. V úvodní kapitole se čtenář seznámí s ...
 • Monitoring teploty 

  Kotačka, Aleš
  Diplomová práce se zabývá využitím FITkitu pro dlouhodobé monitorování teploty bez nutnosti napojení na PC. Popisuje možnosti připojení různých typů teplotních senzorů k FITkitu včetně jejich fyzické realizace. Dále se ...
 • Regulátor teploty s ESP8266 

  Vymazal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vývojem chytrého zásuvkového termostatu, který je schopen komunikovat s uživatelem a dalšími aplikacemi pomocí wifi rozhraní v pásmu 2,4 GHz. Související problematikou je elektrické měření teploty. ...
 • Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv 

  Synek, Josef
  Aerobní stabilita je termín, který odborníci na výživu používají k určení doby, po kterou krmivo zůstává stabilní tedy nezkažené. Jakmile je fermentace dokončena a krmiva jsou vystavena vzduchu během krmení nebo při ...
 • USB teploměr 

  Holub, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou elektronického měření teploty. Popisuje různé typy teplotních čidel a zpracování z nich získaných dat. Stručně popisuje rozhraní USB a jeho parametry. Dále se zabývá návrhem hardwaru a ...