Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

  Hamr, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
 • Aplikace grafitu v teplotním managementu mikroelektroniky 

  Havlíček, Václav
  Tato práce je zaměřena na zlepšení tepelného managementu mikroelektroniky implementací materiálů na bázi uhlíku, přesněji grafitových fólií, do tepelné architektury mikroelektroniky. Práce začíná vysvětlením současných ...
 • Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této diplomové práce je studium návrhu 3D pouzder a zpracování pravidel pro jejich efektivní tepelný a elektrický návrh. V práci jsou uvedena doporučení a vztahy pro výpočet parametrů ovlivňující návrh moderních SOP ...
 • Optimalizace napájeni světelných zdrojů s luminiscenčními diodami LED 

  Koždoň, Jakub
  Práce se zabývá popisem funkce, analýzou degradačních dějů, měřením životnosti a návrhem tepelného a napájecího obvodu pro LED. Životnost výkonových LED je závislá především jejich na pracovní teplotě. Proto budou popsány ...