Now showing items 1-12 of 12

 • Interakce mikrovlnného záření s vlhkostí v prostředí pórovitého staviva 

  Paťha, Martin
  Práce se zabývá interakcí mikrovlnného záření s vlhkostí v pórovitém materiálu. Zkoumá rozložení teplotního pole, efektivitu metody a finanční náročnost metody. Nejdůležitější část práce byl provedený experiment, ze kterého ...
 • Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru 

  Denk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním pevnostním návrhem parního kondenzátoru. Cílem práce je provést pevnostní výpočty vybraného provozního stavu, poskytnout představu o možnostech řešení, doporučení a také upozornit na ...
 • Měření teploty v elektrických strojích 

  Halfar, Ivo
  Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů ...
 • Modelování vlastností EC motoru 

  Kružík, Pavel
  Součástí této práce je popis konstrukce a funkce elektricky komutovaného stroje. Hlavním cílem je modelování teplotního pole elektricky komutovaného stroje. Pro modelování bylo zvoleno prostředí Ansys Workbench v kombinaci ...
 • Odvod tepla axiálně chlazených forem 

  Hovorka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řešením tepelných vlastností chladících kanálů sklářských tvarovacích forem a jejich teplotními a rychlostními poli v závislosti na různých konstrukčních variantách, které se používají, nebo ...
 • Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole 

  Mauder, Tomáš
  Tato práce pojednává o optimalizaci provozu zařízení na plynulé odlévání ocelových bram. Shrnuty jsou zde základní analytické a empirické poznatky o procesu tuhnutí, o numerickém modelování a vybraných optimalizačních ...
 • Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI 

  Kubiš, Milan
  Tématem této diplomové práce je optimalizace sběrného výfukového potrubí ŠKODA 1,2 MPI s ohledem na plastickou deformaci při tepelném namáhání. První část je zaměřena na obecný popis modulu katalyzátoru, jehož součástí je ...
 • Teplotní pole pryžového tlumiče zážehového motoru 

  Knor, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru s pryžovým tlumičem torzních kmitů. Pro dané základní parametry válcové jednotky je navrženo uspořádání klikového hřídele, a ...
 • Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost 

  Volná, Kateřina
  Zanášení trubkových svazků v kotlích na straně spalin, ovlivňuje nejen životnost, ale i tepelný výkon kotle a způsobuje růst nákladů na jeho údržbu a provoz. Je proto snaha tento proces minimalizovat nebo úplně odstranit. ...
 • Vybrané jevy při přenosu tepla vzduchotechnikou 

  Vojkůvková, Petra
  Numerické modelování je vědecká metoda, která popisuje vlastnosti zkoumaného systému pomocí experimentů nejčastěji na jeho matematicko-fyzikálním modelu. Předložená diplomová práce využívá této metody pro objasnění dějů ...
 • Vývoj metody vizualizace a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize 

  Pešek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny počátky termovizního ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...