Now showing items 1-2 of 2

  • Ranque-Hilshova vírová trubice 

    Obrlík, Jan
    Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...
  • Vírová trubice 

    Chýlek, Radomír
    Smyslem této diplomové práce bylo provedení optimalizace provozních parametrů Ranque–Hilschovy vírové trubice z hlediska teplotní separace a vytvoření numerického modelu zařízení. Za tímto účelem byla nejprve provedena ...