Now showing items 1-14 of 14

 • Klimatizace lékárny 

  Martincová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizace a teplovzdušného větráním lékárny. Lékárna je součástí budovy supermarketu. Lékárna má vlastní strojovnu a vlastní jednotku pro klimatizaci a teplovzdušné větrání. Řešení se zabývá ...
 • Vliv stavební konstrukce na tepelnou zátěž prostoru 

  Výravská, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá vlivem obvodové konstrukce na tepelnou zátěž prostoru. Posuzován je vliv průsvitné i neprůsvitné konstrukce. Pro dvě varianty průsvitné konstrukce je zpracován projekt vzduchotechnického systému. ...
 • Vzduchotechnika jednotky Intenzivní péče 

  Bosák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční čisté prostory. Systém je rozdělen na dva samostatně fungující celky. Primární zařízení obsluhuje chirurgickou JIP a jí přidružené prostory a ...
 • Vzduchotechnika kulturního centra 

  Hodula, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro kulturní centrum, které je umístěné v Praze 6 - Dejvicích. Centrum se skládá ze vstupní haly, restaurace, konferenčního sálu, hygienických zázemí, zázemí restaurace, ...
 • Vzduchotechnika lékárenských prostor 

  Přikryl, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení lékárenských prostor v Břeclavi. V rámci této práce je použito nuceného větrání, teplovzdušného větrání a klimatizace. Teoretická část se zabývá možnostmi ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního objektu 

  Junek, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční objektu. Do polyfunkčního objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a cirkulace vzduchu pro prostory kanceláří, ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Vacková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...
 • Vzduchotechnika v multifunkčním centru 

  Svobodová, Leona
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení v multifunkčním centru. Zařízení obsluhují multifunkční sál a místnost režie, osvětlení a zvuku. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala veškeré ...
 • Vzduchotechnika ve veřejných prostorách 

  Nguyen, Huu Dung
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému předváděcí haly a kancelářských prostoru. Pokrytí tepelných zisků a ztrát se zajistí s nuceným větráním. Cílem je zajistit ideální vnitřní mikroklima. Tyto ...
 • Vzduchotechnika wellness sportovního centra 

  Prchalová, Nikol
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení wellness sportovního centra ve Znojmě. Práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická část, která se věnuje problematice prostředí v bazénových halách. ...
 • Vzduchotechnika zdravotnického zařízení 

  Odehnal, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnické zařízení. Řešeno je podlaží suterénu a první nadzemní podlaží. Systém je navržen tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční mikroklima ...