Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům, Vsetín 

  Chroustová, Eliška
  Diplomová práce řeší návrh bytového domu ve Vsetíně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Má tvar obdélníku s celkovými rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytový dům je navržen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Effenbergerová, Petra
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby nadstandardního domu v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je samostatně stojící ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Wawreczka, Stefan
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby nadstandardního rodinného domu v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je jednopodlažní ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Vaňková, Michaela
  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou 26 m x 10,6 m. Objekt je osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny vstupy do ...
 • Polyfunkční dům v Líšni 

  Fuchsová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Líšni. Pozemek se nachází u ulice Novolíšeňská v brněnské městské části Brno-Líšeň. V návrhu využíváme přístup ze severu z ulice Josefy Faimonové přes pozemek města. ...
 • Rodinný dům 

  Kociánová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na projekt samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného domu s kompletním podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provedení stavby. Objekt se nachází v okresu Frýdek-Místek, v ...
 • Rodinný dům 

  Kuttelwascherová, Kristína
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního rodinného domu. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž, která je krytým závětřím propojena s rodinným domem. Na závětří navazuje ...
 • Rodinný dům 

  Bártová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou. Dům je navržen pro 3 – 5 člennou rodinu jako dvoupodlažní, a je částečně podsklepený. V jeho suterénu se nachází provozovna, ...
 • Rodinný dům 

  Jedličková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Stavba se nachází v obci Doubravník v okrese Brno – venkov. ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Hrbáček, Adam
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu, rodinného domu s projekční kanceláří. Vypracovány byly textové zprávy, stavební výkresy, posouzení z hlediska tepelné techniky, ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Bartošek, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Rodinný dům se nachází v obci Příkazy. Objekt je částečně podsklepený, s jedním nadzemním ...
 • Rodinný dům s restaurátorskou dílnou motocyklů 

  Vacek, Filip
  Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvořit prostory pro relaxaci a volný čas. Půdorys tvořený dvěma do sebe zapuštěnými obdélníky umožňuje takové dispoziční řešení objektu, jež chrání požadavky jednotlivých zón rodinného ...