Now showing items 1-1 of 1

  • Využití elektromyografických signálů v terapii 

    Janoušek, Oto
    Diplomová práce popisuje elektromyografické metody a zaměřuje se na jednu z nich, na myofeedback. V práci je popsán princip myofeedbacku, jeho realizace a využití a je zde objasněn pozitivní vliv užití terapeutických her ...