Now showing items 1-1 of 1

  • Potenciál termického využití odpadu v ČR 

    Studený, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se ...