Now showing items 1-2 of 2

  • Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 

    Vaculíková, Barbora
    Ve své diplomové práci řeším návrh přestavby stávajícího terminálu VHD Nemocnice – Bohunice. Úprava terminálu zahrnuje převedení tramvajové trati ze zastávky Osová do přestupního uzlu, zastávka tramvajové trati je konečná ...
  • Zapojení ulice Korejské do ulice Hradecké v Brně 

    Nohel, Čeněk
    Předmětem práce je řešení nárůstu intenzit dopravy v oblasti mezi ulicemi Korejská a Zborovská. Jako nejvhodnější se jeví propojení ulic Korejská a Hradecká. Dalším cílem je vytvoření přestupního terminálu pro trolejbusové ...