Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika oteplení vybraných částí elektrického stroje 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popisovať oteplenie vybraných častí elektrického stroja. V prvej časti, sa práca zaoberá teplom a teplotou, jeho vznikom a šírením. Práca pokračuje problematikou vzniku tepla v elektrických strojoch a ...
 • Komparace naměřených a modelovaných charakteristik teplotních čidel 

  Vitek, Juraj
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s všetkými druhmi elektrických snímačov teploty, ich kategóriami, použitím a presnosťou. Súčasťou práce je aj funkčný simulátor pre elektrické kovové snímače teploty s meraním.
 • Měření oteplení světelných zdrojů 

  Ďurček, Milan
  Cieľom tejto práce je informovať čitateľa o tepelnom namáhaní jednotlivých častí svetelných zdrojov. Prácu by som rozdelil na dva celky a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zameriavam na konštrukciu, povrchovú ...
 • Měření teplot na elektrických strojích 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popísať princíp rozloženia teploty na elektrických strojoch. V prvej časti sa zaoberá meraním teploty, princípmi merania, termočlánkami a bezdotykovým meraním teploty. V druhej časti teoreticky rozoberá ...
 • Nízkopříkonový modul s termokamerou 

  Horák, Daniel
  Táto bakalárska práca je zameraná na bezkontaktné meranie teploty pomocou vybranej termokamery a bezstratovú kompresiu obrazu získaného touto kamerou. V rešeršnej časti sú popísané teoretické princípy pre lepšie pochopenie ...
 • Opravárenská stanice pro BGA, PLCC, QFP, SOP a další SMD komponenty 

  Szabó, Michal
  Práca sa zaoberá teóriou spájkovaného spoja a podmienky jeho správneho vytvárania. Ďalej sú rozoberané spôsoby ručného spájkovania a spôsoby regulácie pracovnej teploty spájkovacieho hrotu. Je naznačený postup vytvorenia ...
 • Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže 

  Zgrebňák, Vojtech
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, ...
 • Srovnání dotykových a bezdotykových metod měření teploty 

  Šváchová, Mariana
  Táto práca je zameraná na popis dotykových a bezdotykových metód merania teploty. Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a následne detailne popisuje dotykové a bezdotykové teplomery, ich použitie, výhody ...
 • Výroba a kalibrace termočlánků 

  Balák, Martin
  Táto práca je zameraná na vytvorenie laboratórnej úlohy. V prvej časti je popísaný princíp funkcie termočlánku a podľa akých fyzikálnych zákonov funguje. Ďalej je uvedené do ktorých hlavných kategórií sa termočlánok delí. ...