Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi 

  Dresler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou obráběcích strojů ve firemní praxi. V práci je popsána technická diagnostika a popis vybraných metod technické diagnostiky. V rámci této práce bylo provedeno měření na obráběcích ...
 • IoT systémy v diagnostice 

  Križanová, Bronislava
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou Internetu vecí a jej využitia v technickej diagnostike. V teoretickej časti sú opísané systémy a časti IoT, história vzniku IoT, komunikačné moduly a cloudové systémy. Druhá časť je ...
 • Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Novotný, Petr
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...
 • On-line diagnostické monitorovací systémy vibrací strojů 

  Cirhanová, Iva
  Bakalářská práce pojednává o diagnostických monitorovacích systémech vibrací strojů. Nejprve je obecně popsána technická diagnostika se zaměřením na diagnostické metody, prostředky a diagnostické systémy. Zvláštní pozornost ...
 • Proaktivní diagnostika a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku 

  Holub, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o proaktivní diagnostice a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. V práci je vypracován návrh diagnostického systému, který ...
 • Studium trvanlivosti valivých ložisek 6204 – 2Z 

  Poláček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá základním popisem problematiky měření vibrací emitovanými únavovým poškozováním valivých ložisek. V práci jsou popsány základní principy metod diagnostiky technického stavu strojních součástí. ...