Now showing items 1-1 of 1

  • Výskyt močových kamenů v ČR a modelace podmínek jejich vzniku 

    Zbořilová, Eliška
    Cílem této diplomové práce byla identifikace močových konkrementů metodou infračervené spektrometrie a studium podmínek vzniku nejčastěji se vyskytujících močových konkrementů (kalciumoxalátů) pomoci termodynamického ...