Now showing items 1-6 of 6

 • Jednoválcový čtyřdobý motor motokrosového motocyklu 

  Vacula, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci jednoválcového čtyřdobého motoru pro motokrosové speciály. Cílem bylo vytvoření 3D modelu, který byl podložen termodynamickou simulací. Kinematika rozvodového mechanismu byla ...
 • McKibbenův pneumatický sval - modelování a použití v hmatovém rozhraní 

  Kopečný, Lukáš
  Práce popisuje vlastnosti McKibbenova pneumatického svalu a představuje dosavadní stav jeho matematického modelu, který rozšiřuje především v oblasti termodynamiky. Nový termodynamický model vychází z metody použité doposud ...
 • Optimalizace systémů EGR a vodního vstřikování u zážehového motoru 

  Kertész, Tibor
  Naturally aspirated petrol engine, pressure losses, EGR, low-pressure EGR, water injection, power increasing, BSFC, GT-Power, thermodynamic model, engine knock
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Zážehový spalovací motor pro malé autonomní prostředky 

  Horák, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem maloobjemového čtyřdobého zážehového spalovacího motoru s maximálním zdvihovým objemem 10 ccm a výkonem 1 kW pro autonomní prostředky menších rozměrů. Vedle rozboru jednotlivých pohonů pro malé ...