Now showing items 1-3 of 3

 • Polovodičová keramika pro termoelektrické aplikace 

  Jebavá, Alžběta
  Cílem diplomové práce je pomocí různých metod syntézy vytvořit vícesložkový systém na bázi Ca-(Mn, Co)-O. Teoretická část práce popisuje keramické materiály, především pro polovodičové aplikace, jejich přípravu a zpracování. ...
 • Termoelektrický generátor malého výkonu 

  Lokaj, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem fyzikální podstaty přeměny tepelné energie na energii elektrickou a konstrukcí termoelektrického generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a ...
 • Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle 

  Třináctý, Jiří
  S tenčící se zásobou fosilních paliv, roste zájem o co možná nejefektivnějšího využívání primárních zdrojů energie. V celé řadě dnešních zařízení odchází značná část energie paliva nevyužita v podobě odpadního tepla. Jako ...