Now showing items 1-2 of 2

  • Použití Peltierova článku pro řízení teploty 

    Gofroň, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití Peltierových článků pro regulaci teploty v termokomoře. V teoretické části jsou analyzovány fyzikální principy termoelektrického chlazení, ohřevu a výroby elektrické energie. ...
  • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

    Sedláček, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...