Now showing items 1-2 of 2

  • Peltierovy články pro výrobu elektrické energie 

    Brázdil, Marian
    V posledním desetiletí došlo k vzestupu zájmu o termoelektrické aplikace. Termoelektrické generátory, které umožňují přímou přeměnu tepla na elektřinu, se v souvislosti s požadavky na ekologický provoz a úspory primárních ...
  • Termoelektrický generátor malého výkonu 

    Lokaj, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá popisem fyzikální podstaty přeměny tepelné energie na energii elektrickou a konstrukcí termoelektrického generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a ...