Now showing items 1-5 of 5

 • Charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

  Vašíček, Martin
  Tato práce se zabývá teoretickými základy emise elektronů do vakua, jednotlivými typy emisí se zaměřením na studenou a Schottkyho emisi a principu tunelového jevu. V další části se práce věnuje technické realizaci elektronových ...
 • Coulombovské interakce v elektronových svazcích 

  Jánský, Pavel
  Disertační práce se zabývá výpočty termoemisní trysky experimentální elektronové svářečky. Popisuje vliv prostorového náboje, který nejen ovlivňuje celkový emisní proud ve svazku, ale má také zásadní vliv na trajektorie částic.
 • Návrh mechanismu justáže Wehneltova válce elektronové trysky 

  Franc, Viktor
  Jednou z důležitých komponent termoemisní elektronové trysky je Wehneltův válec a mechanismus jeho justáže. Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu tohoto mechanismu. Dále jsou v práci popsány různé druhy ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Termoemisní zdroje elektrické energie 

  Primes, Alois
  Tato bakalářská práce se věnuje termoemisním zdrojům elektrické energie. V první části práce byla provedena rešerše týkající se principu termoemisní přeměny a fyzikálních jevů, které se při této přeměně vyskytují. V další ...