Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

    Urbánková, Radka
    Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...