Now showing items 1-3 of 3

 • Experimentální měření s termovizní kamerou 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
 • Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Kracík, Petr
  Skrápěné trubkové svazky, po kterých stéká tenký kapalný film, jsou využívány v různých technologických procesech, u kterých je potřeba rychle a efektivně oddělit parní fázi od kapalné. Proces probíhá převážně při nízkých ...
 • Vlivy ovlivňující degradaci instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny 

  Mačát, Jakub
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá rozborem fotovoltaických článků, panelů, jejich vlastnostmi a defekty. Dále jsou zde popsány materiály, ze kterých se články a panely dnes vyrábí ale také materiály, které by ...