Now showing items 1-2 of 2

  • Optické metody rozeznání gest 

    Netopil, Jan
    Tato práce se zabývá optickými systémy a metodami zpracování získaných dat pro rozeznání gest ruky. V rámci práce je popsáno rozdělení gest, možnosti využití rozeznání gest v různých oblastech a dostupné kontaktní a ...
  • Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů 

    Langerová, Jana
    Tato práce se zabývá automatickým zpracováním termovizních snímků plosek nohou dolních končetin. Pro uvedení do problematiky obsahuje obecnou rešerši na téma syndrom diabetické nohy a diabetes mellitus. Další teoreticky ...