Now showing items 1-8 of 8

 • Sledování termodynamické stability thaumasitu v závislosti na zvolených vnitřních a vnějších parametrech 

  Ďurtová, Aneta
  Tato práce se zabývá problematikou termodynamické stability thaumasitu v závislosti na zvolených vnějších parametrech. Zaměřuje se na optimalizaci přípravy způsobem hydratace ternesitu a porovnání s dalšími metodami ve ...
 • Studium fázových změn při výpalu portlandského slínku 

  Pertlová, Alena
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových změn probíhajících při výpalu cementového slínku. Teoretická část je věnována studiu podkladů teorie výpalu portlandského slínku a studiu vlastností slínků jiných ...
 • Studium vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce je zaměřena na sledování vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu, především jeho termodynamické stability. Ettringit byl připraven dvojím způsobem. V první části se jedná o způsob hydratace yeelimitu, ...
 • Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu 

  Kábrtová, Denisa
  Práce je zaměřena na optimalizaci přípravy thaumasitu způsobem hydratace ternesitu, dále porovnání tohoto způsobu s dalšími metodami. Za tímto účelem byla provedena příprava thaumasitu třemi odlišnými metodami - dle Aguilera ...
 • Studium vlastností thaumasitu v dlouhodobém horizontu 

  Pospíšilová, Klára
  Tato práce se zabývá sledováním termodynamické stability thaumasitu a sledováním jeho vlastností v dlouhodobém horizontu. Cílem byla syntetická příprava thaumasitu v různých podmínkách a jeho vyhodnocení pomocí rentgenové ...
 • Study of hydration process of ternesite clinker 

  Fridrichová, Marcela; Gazdič, Dominik; Dvořák, Karel; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Currently ternesite, Ca5(SiO4)2SO4, is used in the cement production, is one of two key phases of calcium sulfoaluminate cement. Some investigators claim that this phase is nearly inert or very low reactive and it hydrates ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti thaumasitu 

  Klásková, Silvie
  Práce pokračuje ve sledování termodynamické stability thaumasitu. Zabývá se hlavně vlastnostmi tohoto minerálu a možnými způsoby jeho syntetické přípravy. Zjištěné mineralogické složení za pomocí RTG-difrakční analýzy i ...
 • Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem 

  Skřeček, Miroslav
  Práce sleduje možnost využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů. Zabývá se tvorbou a projevy AFt fází při hydrataci směsných cementů. Orientuje se na studium podmínek laboratorní syntetické přípravy ettringitu ...