Now showing items 1-17 of 17

 • Bytový dům 

  Lisá, Nikola
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Nový Jičín. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva, v ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Klečková, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba energeticky úsporného dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu ve Zlíně. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje pozemku a okolní zástavbě. Dům je určen pro bydlení ...
 • Hotel Šafrán 

  Grman, Marek
  V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh wellness hotelu s restauračním zařízením. Novostavba hotelu je situována ve Zlínském kraji, v obci Rusava. Zastavěná plocha hotelu je 704,85 m2. Hotel je navržen pro ...
 • Mateřská školka 

  Leupold, Karel
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1228/43 v katastrálním území Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní budovu, střecha je ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mai Lan, Chi
  Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Petrlík, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Rodinný dům je dvoupatrový a je navržen z konstrukčního ...
 • Rodinný dům 

  Kolouch, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému domu. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, který je v rovinném terénu. Zastřešení nad 2.NP je navrženo z dvouplášťové ...
 • Rodinný dům 

  Píšek, Pavel
  Cílem mé práce je navrhnout samostatně stojící rodinný dům a provést projektovou dokumentaci pro provední stavby. Rodinný dům má sloužit pro účely bydlení 4 až 5-ti členné rodiny. Stavba je situována v okrajové části městě ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Šumberová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s lékárnou v Šebetově. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Vstup do lékárny je orientován na severovýchod a vstup do obytné části na severozápad. Skládá se ze dvou ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Zacharová, Jana
  Cieľom tejto práce je navrhnúť samostatne stojaci rodinný dom a previesť projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby. Rodinný dom má slúžiť pre účel bývania 4 až 5 člennej rodiiny. Súčasťou rodinného domu je garáž. Objekt ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Burget, Jan
  Obsahem projektu je dvoupodlažní rodinný dům s provozovnou umístěný na okraji obce Brodek u Konice. První nadzemní podlaží se skládá ze tří provozních částí. První část je tvořena stolařskou dílnu se sociálním zázemím, ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šindelek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného domu s provozovnou – zubní ordinací. Objekt se nachází ve Zlínském kraji, katastrálním území Valašské Meziříčí – město. Objekt je umístěn na svažitém terénu se ...
 • Rodinný dům v Omicích 

  Koláčková, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, který se nachází v obci Omice. Objekt je situován ve svažitém terénu, který byl využit ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Studentské bydlení v Brně 

  Vodička, Jan
  Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na frekventované městské třídě. Přímo před vstupem do objektu je zastávka ...
 • Vila Petra v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vily Petra v Humpolci, určenou pro šestičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako ...
 • Viladům Kasalka v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací viladomu Kasalka v Humpolci. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako zděná pětipodlažní stavba, kde ...