Now showing items 1-1 of 1

  • Fotografování terénu z letounu 

    Skočdopole, Jan
    Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu ...