Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

    Janči, Branislav
    Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...
  • Tvorba 3D modelu kostela sv. Tomáše fotogrammetrickou metodou 

    Bugan, Bernard
    Obsahom tejto bakalárskej práce je vytvorenie 3D modelu kostola sv. Tomáša v Brne. Na vytvorenie modelu bola využitá Blízka fotogrametria a Letecká fotogrametria. Výpočet súradníc vlícovacích bodov bol vyhotovený s pomocou ...