Now showing items 1-4 of 4

 • Accuracy Comparison of Some 2D Numerical Inverse Laplace Transform Methods 

  R-Smith, Nawfal Al-Zubaidi (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Numerical Laplace inversions are essential to use when the analytical manipulations of the Laplace transform tables are not possible to apply, and this becomes more and more difficult for applications with higher number ...
 • Optimalizace kogeneračního systému 

  Stacha, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci případu kogeneračního systému za účelem posouzení výpočtových vlastností optimalizačních metod. V práci je uveden popis jednotlivých metod spolu s blokovými diagramy. V první ...
 • Optimalizace pro registraci obrazů založená na genetických algoritmech 

  Horáková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá globálními optimalizačními metodami a jejich využitím při registraci medicínských obrazů. Hlavní cíl spočívá ve vytvoření genetického algoritmu a testování jeho funkčnosti na syntetických datech. ...
 • Paralelizace genetických algoritmů 

  Haupt, Daniel
  Tato práce se zabývá možností paralelizace Genetického Algoritmu a jeho ná-sledné evaluace pomocí testovacích účelových funkcí. První část je teoretická a shrnuje základní poznatky z oblasti Genetických Algoritmů, paralelních ...