Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

    Švéda, Miloš
    Tato diplomová práce se zabývá bizmutovými nízkoteplotními pájecími pastami. Popisuje vlastnosti bizmutových pájecích past. Ukazuje postup výroby zkušební desky plošných spojů. V práci je optimalizováno nastavení teplotního ...
  • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

    Vogel, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu. Zaměřuje se na materiálové, procesní a enviromentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Také je zde popsán vliv ...