Now showing items 1-6 of 6

 • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

  Vrtal, Roman
  Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...
 • Metodika zkoušení tepelných čerpadel 

  Španihelová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou zkoušení tepelných čerpadel. První část práce zahrnuje základní principy funkce tepelného čerpadla z termomechanického hlediska, popis základních prvků tepelného čerpadla a zdroje ...
 • Opotřebení tvrdých povlaků 

  Černý, Libor
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem popisu základních technologických metod určených pro výrobu tvrdých povlaků. Aplikace tvrdých povlaků se provádí především z důvodu zlepšování tribologických vlastností součástí v ...
 • Prototypové a malosériové čištění DPS 

  Švéda, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí myčky pro prototypové a malosériové čištění DPS. Popisuje metody čištění DPS, zejména s problematikou čištění tavidlových zbytků. Stručně popisuje testovací metody pro měření ...
 • Testování komponent v automobilovém průmyslu 

  Tovaryš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování komponent v automobilovém průmyslu. Nabízí přehled testovacích metod, jejich základní popis a popis testovacích zařízení. V práci jsou také zmíněny CAD systémy, metoda konečných ...
 • Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování 

  Procházka, David
  Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem ...