Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům v Blansku - stavebně technologický projekt 

  Sokol, David
  Obsahem této práce je vypracovýní stevebně technologického projektu pro výstavbu bytového domu o čtyřech nadzemních podlaží v Blansku. Tento projekt zahrnuje technickou zprávu, řešení dopravních tras, technologické předpisy, ...
 • Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux 

  Okuliar, Adam
  Testovanie softwaru je proces, pri ktorom sa snažíme overiť funkčnosť a akosť testovaného produktu. V tejto práci sa zaoberáme testovaním jadra operačného systému Linux, za účelom overenia funkčnosti a výkonnosti jeho ...
 • Novostavba bytového domu v Brně - příprava a organizace výstavby 

  Kratochvílová, Erika
  Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytového domu v Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časové plány, projekt zařízení staveniště, návrh ...
 • Novostavba rodinného domu v Rosicích, hrubá vrchní stavba 

  Kratochvílová, Erika
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby novostavby rodinného domu v Rosicích. Tato bakalářská práce zahrnuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, který ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • Soukromá klinika Slavkov - stavebně technologický projekt 

  Hartenberger, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby soukromé kliniky ve Slavkově u Brna v Jihomoravském kraji. Hlavní náplní mé práce je zpracování studie realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologický projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci 

  Kvapilová, Beáta
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je technická zpráva k řešené problematice, koordinační situace se širšími ...