Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk 

    Janiš, Adam
    Tato práce se ve stručnosti zabývá popisem technologie 3D tisku metodou FDM, která funguje na principu nanášení vrstev roztavených termoplastů a jejich následného ochlazení a ztuhnutí. Tato jedinečná struktura poté vykazuje ...