Now showing items 1-19 of 19

 • Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC 

  Prax, Jan
  Tato práce pojednává o objektově orientovaném programování a testování software obecně. Čtenář je v rámci této práce seznámen s vývojovým prostředím TwinCAT 3, ve kterém je vytvořena knihovna pro jednotkové testy. V tomto ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Dvoukomorový tester pro akumulátorové vrtačky 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací dvoukomorového testeru pro akumulátorové vrtačky. Tester obsahuje dvě komory, ve kterém se budou zařízení testovat. Součástí řešení je popis parametrů testovaných zařízení ...
 • Generování transientního signálu pro účely testování ochran a indikátorů poruch 

  Bažata, Petr
  V práci je navržen postup k vytvoření modelu a následně simulován chod reálné sítě s použitím kompenzačních prvků k minimalizaci vzniklých poruch. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů – první teoretický se zabývá ...
 • Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA 

  Vítek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací vyhodnocení nápravy. Úvod je věnován popisu tlumiče odpružení, bezdemontážní zkoušky a dynamice vozidel. Odpružení vozidla musí zajistit posádce dostatečné pohodlí a především ...
 • Konstrukce testeru pneumatických obvodů 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením testeru pneumatických obvodů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o soutěži Aventics Pneumobil Competition a závodních vozidlech týmu VUT. Dále ...
 • Konstrukce umělé překážky na simulátor vozovky 

  Komenda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí umělých překážek na simulátor vozovky KOLOTEC, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část je věnována rozborem vybraným typům simulátorů vozovky, jež se ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • Rekonstrukce simulátoru vozovky. 

  Stodolák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bubnového silničního simulátoru, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část je věnována základnímu dělení silničních simulátorů. Druhá část obsahuje popis ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů 

  Smejkal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. Úvod je věnován základnímu popisu tlumičů. Dále je pak pojednáno o bezdemontážních a demontážních testrech, ...
 • Seřizovatelný klikový mechanismus pro tester tlumičů. 

  Podhorský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí mechanického testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část se věnuje základnímu principu tlumičů a jejich dělení. Dále je pak pojednáno o ...
 • Síťový tester 

  Haško, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • Tester kabeláže 

  Valenta, Jakub
  Práce pojednává o problematikách testování a zkoušení požadavků na kabely a kabelové svazky. Tyto termíny jsou v práci definovány a je popsán rozdíl v jejich významu. Práce rovněž popisuje charakteristické vlastnosti kabelů ...
 • Tester osazených desek plošných spojů 

  Stachera, Tomáš
  Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek ...
 • Tester polovodičových součástek 

  Čala, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem ATE systémů zaměřených na elektrické testy polovodičových diod. Dále jsou popsány klíčové vlastnosti měřených součástek. V praktické části bakalářské práce jsou uvedeny ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Způsoby testování desek plošných spojů 

  Průša, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu ...
 • Způsoby testování desek plošných spojů 

  Průša, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu ...