Now showing items 1-2 of 2

  • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

    Král, Michal
    V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...
  • Zkušební stanoviště pro měření výkonu motocyklů 

    Hanuš, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá realizací projektu dynamometru pro motocykly. Tento projekt je spjat s měřením výkonu, měřením točivého momentu a optimalizací funkce dvoudobých motorů. Úvod se zabývá volbou dynamometru pro ...