Now showing items 1-1 of 1

  • Měření přesnosti osobních glukometrů 

    Kroulíková, Markéta
    Tato práce se zabývá měřením přesnosti osobních glukometrů. Teoretická část je zaměřená na zpracování informací o glukóze a její roli v organismu, diabetu mellitu, postupech a přístrojích používaných při selfmonitoringu ...