Now showing items 1-2 of 2

  • Nastavení ochranných funkcí pro zadanou rozvodnu VN 

    Váhala, Václav
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu systému chránění pro rozvodnu vysokého napětí. První část teoretické práce popisuje zadanou VN rozvodnu. Rozvodna se skládá z dvou přívodních polí a šesti vývodních polí. ...
  • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

    Jurák, Viktor
    Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...