Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků 

    Janošťák, František
    Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl ...