Now showing items 1-6 of 6

 • Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů 

  Helan, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na možnost laboratorního testování stříkaných betonů. Důležitým bodem práce je porovnání vlastností stříkaného betonu připraveného v laboratoři s přítlakem a betonu stejné receptury aplikovaným ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Švéda, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá bizmutovými nízkoteplotními pájecími pastami. Popisuje vlastnosti bizmutových pájecích past. Ukazuje postup výroby zkušební desky plošných spojů. V práci je optimalizováno nastavení teplotního ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Vogel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu. Zaměřuje se na materiálové, procesní a enviromentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Také je zde popsán vliv ...
 • Prototypové a malosériové čištění DPS 

  Švéda, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí myčky pro prototypové a malosériové čištění DPS. Popisuje metody čištění DPS, zejména s problematikou čištění tavidlových zbytků. Stručně popisuje testovací metody pro měření ...
 • Testování komponent v automobilovém průmyslu 

  Tovaryš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování komponent v automobilovém průmyslu. Nabízí přehled testovacích metod, jejich základní popis a popis testovacích zařízení. V práci jsou také zmíněny CAD systémy, metoda konečných ...
 • Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování 

  Procházka, David
  Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem ...