Now showing items 1-2 of 2

  • Letecké aktuátory 

    Jetela, Václav
    Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
  • Vibroizolační plošina pro kosmonautiku 

    Švábík, Roman
    Bakalářská práce se zabývá návrhem testovacího standu sloužícího převážně k testování vibroizolačních vlastností vibroizolační plošiny kosmického nosiče. Práce obsahuje stručný přehled vibroizolačních systémů, konstrukční ...