Now showing items 1-3 of 3

 • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

  Hambálková, Kateřina
  Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...
 • Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách 

  Lisá, Hana
  Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem v odpadních vodách. Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární medicíně. Jedná se o látky biologicky ...
 • Studium dostupnosti antibiotik v půdě 

  Hroncová, Michala
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie tetracyklínov, sulfónamidov a fluorochinolónov v pôde. Jedná sa o antibiotiká ako tetracyklín, chlórtetracyklín, oxytetracyklín, ciprofloxacín, trimetoprim, sulfametaxazol a ...