Now showing items 1-2 of 2

  • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

    Hambálková, Kateřina
    Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...
  • Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách 

    Lisá, Hana
    Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem v odpadních vodách. Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární medicíně. Jedná se o látky biologicky ...