Now showing items 1-1 of 1

  • Metody pro získávání asociačních pravidel z dat 

    Uhlíř, Martin
    Cieľom práce je implementácia metódy Multipass-Apriori pre získavanie asociačných pravidiel z textových dát. Po úvode do problematiky dolovania z dát je spomenutá špecifickosť dolovania znalostí z textových dát. Veľmi ...