Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická segmentace dokumentů 

  Jakub, Dušan
  Práce se zabývá rozčleněním dokumentů uložených jako obrázek do segmentů trojího druhu - pozadí, text a grafické objekty. Představuje různé způsoby řešení a podrobněji popisuje postup využívající Gaborovy filtry a neuronové ...
 • Detekce a čtení UIC kódů 

  Zemčík, Tomáš
  Strojová detekce a čtení UIC kódů na železničních vozidlech umožňují automatizovat některé procesy na železnici a zajistit tak její bezpečný a efektivní chod. Tato práce poskytuje náhled do problematiky strojové detekce ...
 • Mobilní tlumočník pro iPhone 

  Vaňková, Klára
  Tato práce se zabývá detekcí textu v obraze. Popisuje nalezení oblastí MSER, zjištění které z nich jsou písmena pomocí SVM klasifikátoru a spojení nalezených písmen do slov. Dále práce ukazuje použití detekce textu v ...
 • Návrh algoritmu pro anonymizaci ultrazvukových dat na úrovni snímku 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se věnuje anonymizaci ultrazvukových dat ve formátu DICOM. Pro detekci textu v obraze je využito Haarovy vlnky z rodiny vlnek Daubechies k detekci hran v diagonálním směru. Digitalizace textu je realizována pomocí ...
 • Svět kolem nás jako hyperlink 

  Mešár, Marek
  Dokument popisuje vybrané metody a přístupy k problému detekce, extrakce a rozpoznání textu na moderních mobilních zařízeních. Také popisuje jejich vhodnou prezentaci v uživatelském rozhraní a jejich přeměnu na hypertextové ...
 • Systémy pro kontrolu elektronických textů 

  Zouhar, Petr
  Práce se zabývá možností kontroly elektronických textů. Ať už se jedná o zdrojové kódy či běžné textové dokumenty. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení plagiátu a jeho znaků. V dalších částech textu popisujeme ...