Now showing items 1-2 of 2

  • Diff pro různé typy kancelářských dokumentů 

    Varga, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním různých typů kancelářských dokumentů. Cílem práce je sestavení modulu do stávající aplikace mediadiff pro porovnávání dokumentů kancelářského balíku Open Office, mezi které patří ...
  • Multi-label klasifikace textových dokumentů 

    Průša, Petr
    Diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. ...