Now showing items 1-19 of 19

 • Adaptace neuronových sítí na cílového pisatele 

  Sekula, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptací neuronových sítí na pisatele s cílem zlepšení rozpoznání ručně psaného písma tohoto pisatele. Metoda, kterou používám, je rychlá, vyžaduje malou trénovací množinu dat a využívá ...
 • Aktivní učení pro rozpoznávání textu 

  Kohút, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody aktivního učení a provést experimenty nad datovou sadou historických dokumentů. Pro experimenty využívám rozsáhlý a rozmanitý dataset IMPACT o více než jednom milionu řádků. Pomocí ...
 • Analýza sociálních sítí využitím metod rozpoznání vzoru 

  Križan, Viliam
  Diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním emócií z textu v sociálnych sieťach. Práca popisuje súčasné metódy extrakcie príznakov, používané lexikóny, korpusy a klasifikátory. Emócie boli rozpoznávané na základe klasifikátoru, ...
 • Automatický přepis dodacích listů 

  Necpál, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatický prepis dodacích listov - dokumentov s pevnou štruktúrou. Riešenie práce je rozdelené do dvoch častí. Prvou časťou je detekcia čiar tabuliek a z nich ...
 • Detekce vad s využitím smart kamery 

  Hons, Viktor
  .Tato diplomová práce se zabývá využitím inteligentních (smart) kamer a ověřením jejich funkcí. V první části je definován pojem inteligentní kamera, jsou představeny její jednotlivé části a nejběžnější aplikace. Dále je ...
 • iPhone aplikace pro rozpoznání SPZ 

  Sládeček, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou tvorby aplikace pro mobilní zařízení Apple iPhone a jeho operační systém iOS. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o historii zařízení, o nástrojích k ...
 • Metody využívané pro OCR 

  Čermák, Marek
  Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a ...
 • Mobilní aplikace pro hráčskou podporu ve hře Pokemon Go 

  Pihrt, Patrik
  Pokémon Go je jedna z nejúspěšnějších mobilních herních aplikací na světě. Hra je podporována platformami Android a iOS. Tato bakalářská práce se zaměřuje hlavně na získávání potřebných dat pro výpočty ze snímků Pokémonů ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na Androidu 

  Tomešek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní knihovny pro předzpracování obrazu s textem, která představuje součást systému pro rozpoznávání textu. Knihovna je realizována s důrazem na obecnost použití, efektivitu a přenositelnost. ...
 • Mobilní tlumočník pro Android 

  Homola, Vladimír
  Tato bakalářská práce pojednává o vývoji aplikace Mobilní tlumočník, přičemž se zaměřuje na návrh vhodného uživatelského rozhraní. Cílem je vytvořit aplikaci s takovým rozhraním, se kterým budou uživatele schopni pracovat ...
 • Modul pro rozpoznávání nápisů pro robota 

  Hartman, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modulu pro detekci a rozpoznávání nápisů pro použití v robotických systémech. K detekci znaků je použita Stroke Width transformace, která je aplikována na vstupní hranový obraz. Ve ...
 • Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android 

  Hurta, Martin
  Cílem této práce je vytvoření podpůrné aplikace ke slovní asociační deskové hře Krycí jména na mobilní telefony s operačním systémem Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání herního plánu za pomoci knihoven OpenCV ...
 • Rozpoznávač psaného textu pro mobilní telefony 

  Talaš, Vladimír
  Cílem projektu bylo vytvoření aplikace pro mobilní telefon, která by umožnila pomocí zabudovaného fotoaparátu telefonu vyfotografovat snímek v němž by nalezla a rozpoznala text. Tento text by následně bylo možno odeslat v ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma 

  Jelínek, Radek
  Práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného písma a jeho převod do digitální podoby. Rozpoznávání je zaměřeno na rozpoznávání českých písmen a zjištění úspěšnosti při nevyužití slovníku u rozpoznávání slov. V dokumentu je ...
 • Řešitel sudoku pro Android 

  Hrbas, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením hry Sudoku pořízené pomocí kamery mobilního zařízení se systémem Android. Probírá možnosti zpracování obrazu, možnosti rozpoznávání textu v obraze a princip a řešení hry Sudoku. Zkoumá také již ...
 • Svět kolem nás jako hyperlink 

  Mešár, Marek
  Dokument popisuje vybrané metody a přístupy k problému detekce, extrakce a rozpoznání textu na moderních mobilních zařízeních. Také popisuje jejich vhodnou prezentaci v uživatelském rozhraní a jejich přeměnu na hypertextové ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definován jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné s ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definováno jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné ...