Now showing items 1-3 of 3

 • Algorithm for Detection of Positive and Negative Text 

  Musil, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In the present, obtaining and sorting knowledge from data produced by various sources requires significant effort which is not ensured easily by a human, meaning machine processing is taking place. Purpose of this work was ...
 • Algoritmus pro detekci pozitívního a negatívního textu 

  Musil, David
  Se svižným vývojem informačních a komunikačních technologií vzrůstá i množství informací produkovaných nejrůznějšími zdroji v elektronické podobě. Třídění a získávání znalostí z těchto dat vyžaduje značné úsilí, které pro ...
 • Předzpracování a transformace textových kolekcí dat 

  Maruna, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z textů, především se zaměřením na předzpracování a transformaci. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o vývoji a metodach procesů získávání ...