Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace agresora kyberšikany 

    Paučo, Daniel
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá možnosťami určenia identity agresora kyberšikany a je zameraná na analýzu sieťových informácií o zariadeniach agresora (počítač, mobilný telefón). Podľa zadania som v programovacom ...