Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

    Nováková, Jolana
    Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
  • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

    Dvořák, Filip
    Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...