Now showing items 1-2 of 2

  • Experimenty kritického tepelného toku 

    Štaffa, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
  • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

    Suk, Ladislav
    Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...